1 april förvärvades Textiltema Profil & Brodyr utav Brodyr & Profilgruppen. Och från och med 15 Juli har vi ny bytt namn,webbsida och mailadresser! I och med att vi byter namn och har semesterstängt mellan 15/7-13/8.

Alla ordrar som kommer in under 15/7-13/8 behandla den 13/8


Ordrar & Frågor mailar ni till:info@brodyrochprofilgruppen.se
Frågor om fakturor eller ekonomi mailar ni till: ekonomi@brodyrochprofilgruppen.se