Behandling av personuppgifter sker i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR, EU 2016/679). Förordningen syftar till att skydda den enskildes integritet. Brodyrochprofilgruppen.se, ("PB"), som är personuppgiftsansvarig, är därför skyldig att behandla dina personuppgifter enligt förordningens regler. För BP innebär dessa regler i korthet följande:

1. Syfte – Till vad ska BP använda dina personuppgifter? Syftet måste vara tydligt och får inte ändras i efterhand.
2. Relevans – BP kommer bara samla in personuppgifter som är relevanta för att uppnå det syfte och ändamål som de samlats in för. Insamling av uppgifter som kan vara ”bra att ha i framtiden” eller ”för säkerhets skull” kommer inte att ske.
3. Radera – BP kommer inte lagra information längre än nödvändigt. Så fort BP inte längre har behov av dina personuppgifter kommer de att raderas.
4. Tillgång – Endast de som behöver personuppgifter för att kunna erbjuda internetsidan Brodyrochprofilgruppen.se kommer att ha tillgång till uppgifterna.
5. Skydd – Personuppgifter ska skyddas. BP hanterar personuppgifter på ett sätt som minimerar risken att de kommer visas för obehöriga.
6. Medgivande/samtycke – BP kommer bara att behandla dina personuppgifter efter att du aktivt samtyckt till behandlingen.
7. Vetskap – Kunder vars personuppgifter BP hanterar, ska veta hur och till vad deras uppgifter används. Informationen ska finnas lättillgänglig och vara lätt att förstå. När som helst ska en kund kunna återkalla sitt medgivande till BP.
8. Myndighetskontakter – I vissa fall är BP skyldig att lämna uppgifter till myndighet, till exempel till Datainspektionen, Polisen och Åklagare. BP verksamhet består i att erbjuda ett brodyr och profilkläder fysiskt och genom Brodyrochprofilgruppen.se.

Enligt förordningen har varje registrerad individ rätt att få information om och rättelse av de personuppgifter som registrerats. På begäran till Brodyrochprofilgruppen finns möjlighet till att få sina uppgifter raderade och konto avslutat.
BPs servrar och backuper krypteras och finns om EU. Allt material på BP ägs av BP.

Maskinbrodyr

Vår moderna och effektiva maskinpark klarar av att producera upp till 1000 brodyrer/dag.

Profilkläder

Med över 10 års erfarenhet av att leverera profilkäder och brodyr på profilkläder kan du som kund känna dig nöjd över ett bra resultat.

Designa Online

I vårt designverktyg kan du skapa dina egna profilkläder onlline. Prova nu!

Snabb leverans

Vi strävar alltid efter att du som kund får din order snabbast möjligt.